Links
Comment on page

FastCons Help Center

FastWork Project for Contractors - An app from Fastwork.vn

Chào mừng bạn đến với Trung tâm trợ giúp FastCons!

About FastCons:
FastCons là Phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng trực tuyến, hỗ trợ quản lý giai đoạn thi công các dự án, công trình xây dựng từ A-Z, bao gồm: quản lý tiến độ - khối lượng - vật tư - chi phí. Từ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ chậm tiến độ và vượt định mức thi công công trình.
Phần mềm sử dụng hiệu quả cho mọi lĩnh vực thi công xây lắp, phù hợp với nhà thầu xây dựng. Phiên bản mobile app cho phép báo cáo thi công từ xa gọn nhẹ cho Ban chỉ huy, kỹ sư công trình!

Why FastCons
👍

Specialized
SaaS
Customized
All-in-one
Không như các phần mềm quản lý dự án thông thường, FastCons là giải pháp phần mềm dành riêng cho ngành Xây dựng. Hệ thống tính năng được xây chuẩn 100% theo nghiệp vụ thi công, có thể áp dụng ngay cho các công ty xây dựng.
FastCons là giải pháp SaaS (Software as a Service), triển khai trên máy chủ Cloud, không cần tốn chi phí đầu tư hạ tầng máy chủ, sẵn sàng mở rộng quy mô!
Chúng tôi có hỗ trợ tùy chỉnh chức năng & hệ thống riêng cho các Doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu.
Hơn cả một giải pháp quản lý dự án thi công, FastCons bao gồm 23+ tính năng và 5 module cho phép doanh nghiệp Xây dựng số hóa toàn phần: Construction - HRM - CRM - FINANCE - EOffice
Xin Quý khách hàng lưu ý: Hệ thống Help center này là hệ thống HDSD dành cho các tổ chức/ khách hàng đang sử dụng cổng web & mobile app của FastCons. Với các khách hàng đang sử dụng cổng web & mobile app FastWork (có module FastCons), xin vui lòng truy cập đường dẫn: FastWork help center để xem các tài nguyên HDSD tương ứng.

Visit our website for more information:
Video giới thiệu về FastCons