Phân quyền công việc

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Bạn tích chọn các chức năng ứng với từng quyền: Người tạo, Quản lý dự án, Người thực hiện, Người theo dõi.

Bước 3: Bấm "Lưu" để cấu hình thành công.

Last updated