Vào Tiện ích→Xuất dữ liệu nhưng không thấy file

Nguyên nhân: Trình duyệt chặn việc download

Giải quyết: Kiểm tra và tick cho phép tại thanh nhập trang web hoặc làm theo hướng dẫn trên mạng

Nếu không được, có thể thao tác xuất lại 5 phút sau. Nếu không được, liên hệ đội hỗ trợ

Last updated