Lập phiếu chi "Tạm ứng cho NCC"

Hướng dẫn chi tiết cách Lập phiếu chi "Tạm ứng cho Nhà cung cấp" trên phần mềm FastCons

Yêu cầu:

Tài khoản phải có quyền Giám đốc dự án hoặc Kế toán của dự án, người tạo phiếu phải là Thành viên trong Quỹ của dự án

Cách 1: Tại giao diện dự án, chọn Quản lý thu chi

Lựa chọn tên Nhà cung cấp tại Nhà cung cấp, sau đó, lựa chọn hợp đồng tương ứng

Cập nhật các thông tin có trong phiếu. Tại trường Loại chi, chọn Tạm ứng cho Nhà cung cấp

Nhập các thông tin còn lại, ghi chú, diễn giảisố tiền. Sau đó, tuỳ chọn loại Lưu

Cách 2 (Yêu cầu thêm quyền Quản lý hợp đồng):

Tại giao diện quản lý Hợp đồng NCC, lựa chọn Hợp đồng với nhà cung cấp tạm ứng

Chuyển qua tab Thu chi, sau đó, chọn Lập phiếu chi

Cập nhật các thông tin có trong phiếu. Tại trường Loại chi, chọn Tạm ứng cho Nhà cung cấp

Nhập các thông tin còn lại, ghi chú, diễn giảisố tiền. Sau đó, tuỳ chọn loại Lưu

Last updated