Cấu hình thông báo nội bộ

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2 : Chọn Thông báo nội bộ, tích chọn bắt buộc hoặc không sau đó bấm Lưu để hoàn tất

Last updated