Lập đề xuất mua vật tư trên Web và App Mobile

Giao diện Web:

Tại giao diện dự án, click mục Đề xuất và phê duyệt, sau đó nhấn nút + Đề xuất

Giao diện tạo đề xuất sẽ hiện ra, chọn loại đề xuất Đề xuất mua vật tư theo dự án

Tại mục danh sách vật liệu, vào Box Tìm kiếm vật liệu và chọn vật liệu cần đề xuất, sau đó nhấn +Thêm vật liệu

Cập nhật số lượng, đơn giá và các thông tin của vật tư đề xuất của từng vật liệu. sau đó nhấn Gửi

Thông tin đề xuất: Hỗ trợ thông tin về định mức tồn kho vật liệu, tổng nhập, tổng đề xuất, nhà cung cấp vật liệu đề xuất

Giao diện trên Mobile

Bấm vào dự án cần lập đề xuất

Chọn dấu ba chấm Khác - chọn Đề Xuất - trong này sẽ hiển thị các đề xuất trong dự án

Nhấn dấu (+) màu xanh góc bên phải dưới cùng để tạo đề xuất mới - chọn Loại đề xuất - Đề xuất mua vật tư làm theo dự án

Cập nhật thông tin đề xuất, tại ô vật liệu nhấn vào "Chọn" để lựa chọn vật liệu cần đề xuất mua, tích chọn vòng tròn bên phải vật liệu, có thể tích vào nhiều vật liệu, sau đó nhấn Chọn

Nhập số lượng vào ô "Đề xuất mới" và điền thông tin đơn giá,và các thông tin khác

Sau đó nhấn Gửi

Last updated