Phân quyền cho một người dùng có thể truy cập Hồ sơ nhân sự

Bước 1: Từ giao diện trang chủ, chọn HRM → tick Quản trị phân hệ HRM

Bước 2: Tại giao diện Quản trị phân hệ HRM tick vào Phân quyền sau đó Chọn Người dùng , tiếp đó ta chọn tài khoản người dùng cần phân quyền.

Bước 3: Tiếp theo ta tìm mục Quản lý hồ sơ nhân sự -> tick vào ô trống những quyền cần phân cho người dùng → ấn Lưu để hoàn tất

Last updated