Văn bản đi đến

FastWork Dispatch là phân hệ hỗ trợ quản lý và tổ chức tài liệu nội bộ cho doanh nghiệp.

FastWork Dispatch giúp doanh nghiệp:

  • Lưu trữ tài liệu theo các dạng văn bản, hình ảnh…

  • Tổ chức tài liệu khoa học theo phòng ban, sản phẩm hoặc cấp thư mục

  • Tìm kiếm tài liệu nhanh chóng, dễ dàng theo tên

  • Phân loại các kho tri thức, tối ưu giao diện hiển thị

Last updated