Cách thêm mới văn bản đi

Thao tác thêm mới 1 văn bản đi như sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Trong giao diện của văn bản đi -đến --> chọn mục VĂN BẢN ĐI -> Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ các trường thông tin và ấn Lưu

*Lưu ý :

[ Lưu và đóng ] : Lưu lại văn bản đi vừa tạo và thoát ra giao diện văn bản đi.

[ Lưu và thêm tiếp] : Lưu và tiếp tục thêm mới một văn bản đi.

[ Lưu và mở chi tiết] : Lưu và xử lý đồng thời văn bản đi.

Last updated