Tổng quan báo giá

Bước 1: Từ giao diện Báo giá chọn Dashboard

  • Tại Dashboard, nhà quản lý có thể xem tổng quan được số lượng tổng báo giá, tổng giá trị theo từng bộ phận

  • Nhà quản lý có thể kiểm soát được trạng thái báo giá đang chờ duyệt hay đã duyệt và tình trạng của các báo giá (còn hiệu lực, hết hiệu lực)

Bước 2: Để xem tổng quan báo giá một bộ phận cụ thể, bạn chọn bộ phận cần xem

Ngoài ra , bạn có thể tìm kiếm báo giá theo bộ lọc ở góc trái màn hình:

Last updated