Cách thêm người theo dõi

Bước 1: Từ giao diện màn hình chọn CRM → chọn Báo giá

Bước 2: Bấm chọn vào Báo giá cần tải về

Bước 3: Bấm chọn Người theo dõi

Bước 4: Chọn Người theo dõi và bấm Thêm

Last updated