Đơn đặt vật tư

Đơn đặt vật tư được áp dụng khi doanh nghiệp có nhu cầu mua vật tư nhưng NCC chưa có hàng hóa để cung cấp, ta tiến hành thực hiện lên đơn đặt hàng theo các thao tác sau đây:

  1. Giao diện Web

Bước 1: Từ menu FINANCE chọn “Mua hàng”

Bước 2: Chọn Đơn đặt mua, chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và mua hàng

  • Lưu và mua hàng: Lưu lại đơn đặt đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện đơn mua hàng để tạo đơn mua dựa theo đơn đặt

  1. Giao diện mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu

Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Mua hàng

Bước 3: Chọn dấu + để thêm mới đơn đặt mua

Bước 4: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô tiền cần trả

Bước 5: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

Last updated