Cấu hình công việc

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Bạn tích chọn các chức năng cấu hình công việc

Bước 3: Bấm "Lưu" để cấu hình thành công

Last updated