Thêm mới công việc tại cơ hội

Phần mềm hỗ trợ người dùng có thể thêm trực tiếp một công việc tại Cơ hội . công việc tạo ra sẽ được hiển thị trên cơ hội và hiển thị trong phân hệ Work.

Bước 1: Tại cơ hội chọn mục Công việc → Thêm công việc

Bước 2: Thiết lập các trường thông tin như một công việc đơn lẻ→ Lưu

Last updated