Theo dõi tiến độ thi công trên Web App

Hướng dẫn theo dõi tiến độ thi công trên Web App FastCons

1. Theo dõi tiến độ công việc đã hoàn thành hay chưa, đang thực hiện được bao nhiêu phần trắm

Trong phần Quản lý thi công của 1 dự án → Chọn Kế hoạch thi công

Phần mềm cho phép người dùng theo dõi được tiến độ theo sơ đồ gantt, ẩn hiện baseline để so sánh giữa tiến độ thực tế và tiến độ theo kế hoạch, phần trăm tiến độ của từng công tác

Cách xem trạng thái công việc dựa trên dải màu:

  • Công việc đã hoàn thành (màu xanh lá)

  • Công việc đang thực hiện (màu xanh dương)

  • Công việc đã quá hạn (màu đỏ)

  • Công việc chưa thực hiện (màu trắng)

  • Công việc chưa thực hiện có nguy cơ bị quá hạn (dấu chấm than đỏ)

2. Theo Dõi Nhật Ký Thi Công Hằng Ngày

Trong phần Quản lý thi công của một dự án → chọn Nhật ký thi công

Trong giao diện Web App cho phép theo dõi theo dạng tháng/lịch biểu tuần/lịch biểu tháng

Để theo dõi chi tiết nhật ký → click vào từng nhật ký để theo dõi chi tiết

Last updated