Quản lý quy trình bán hàng (Cơ hội bán hàng - Deal)

Cơ hội là sự xuất hiện những khả năng cho phép người ta làm một cái gì đó. Cơ hội trong kinh doanh (gọi tắt là cơ hội kinh doanh) là sự xuất hiện nhu cầu của khách hàng và theo đó là việc xuất hiện khả năng bán hàng để thỏa mãn nhu cầu của nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu thụ.

Một khách hàng có thể có nhiều cơ hội bán hàng khác nhau và mỗi một cơ hội bán hàng có thể do một hoặc nhiều nhân viên cùng đảm nhiệm. Nhân viên càng có nhiều cơ hội bán hàng sẽ thấy được hiệu quả và chất lượng làm việc của nhân viên từ đó có căn cứ để đánh giá năng lực của nhân viên một cách chính xác nhất.

Quản lý cơ hội bán hàng thiếu chuyên nghiệp, kiến doanh nghiệp không đạt doanh thu mong đợi. Với FastCons CRM, bạn sẽ luôn biết được áp dụng chiếc lược gì với khách hàng nào để tăng khả năng chốt deal hiệu quả.

Last updated