Chỉnh sửa tài khoản trên hệ thống

Muốn chỉnh sửa tài khoản trên hệ thống bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2: Bạn chọn tài khoản cần chỉnh sửa hoặc có thể dùng ô tìm kiếm để tìm kiếm tài khoản cần chỉnh sửa.

Chú ý: *Mã đăng nhập không thể chỉnh sửa lại được

Last updated