Cách xóa thông báo

Bước 1 : Từ giao diện HRM → chọn Thông báo.

Bước 2: Tại giao diện bạn chọn Biên tập.

Bước 3: Tại đây bạn chọn thông báo cần xóa và xóa.

Hoặc bạn có thể mở thông báo và chọn biểu tượng xóa.

Lưu ý :

- Bạn chỉ có thể xóa những thông báo chưa được “ Ban Hành ”. Quản trị được quyền xoá các thông báo đã ban hành

- Chỉ người có quyền xóa thông báo mới xóa được những thông báo chưa ban hành.

Last updated