Phân quyền cho 1 nhóm người

Bước 1: Tại giao diện hệ thống trang chủ chọn HRM=> Chọn Quản trị phân hệ HRM

Bước 2: Tại giao diện Quản trị phân hệ HRM chọn Nhóm quyền sau đó ấn Thêm để thêm mới một nhóm nhóm quyền

Bước 3: Nhập thông tin Mã, tên nhóm quyền -> nhấn Lưu để thêm mới nhóm quyền

Bước 4: Sau khi thêm mới kick chọn nhóm quyền mình vừa tạo, tích chọn chức năng của nhóm quyền (cột bên phải) và ấn Lưu để cập nhật chức năng của nhóm quyền

Bước 5: Chọn người dùng bấm Thêm và chọn những tài khoản được phép sử dụng nhóm quyền quản lý tài sản vừa tạo => Lưu

Last updated