Quản lý báo giá (Quote)

Quản lý báo giá là một tính năng giúp doanh nghiệp dễ dàng khởi tạo các báo giá, quản lý thông tin, hiệu lực, trạng thái, số lần sửa đổi báo giá… tập trung trên một hệ thống. Quản lý báo giá bằng giấy tờ, email… làm dễ thất lạc và khó tìm kiếm. Với FastCons, doanh nghiệp sẽ dễ dàng tìm kiếm, quản lý thông tin, hiệu lực, trạng thái, số lần sửa đổi báo giá… theo từng khách hàng.

1. Khả năng quản lý báo giá:

- Quản lý toàn bộ danh sách

- Quản lý nhân sự phụ trách/nhân sự duyệt

- Quản lý trạng thái, số lần, hiệu lực, giá trị, hàng hóa…

- Quản lý các file đính kèm

- Quản lý lịch sử hoạt động

2. Các tiện ích hỗ trợ người dùng:

- Click xem chi tiết thông tin từng báo giá

- Thêm trao đổi, ghi chú tại báo giá

- Cảnh báo trạng thái tới người liên quan

- Bộ lọc nâng cao giúp tìm, lọc nhanh báo giá

- Tạo nhanh hợp đồng từ báo giá

- Nhập/xuất danh sách báo giá từ Excel

- Xuất file PDF của từng báo giá riêng lẻ

- Tải về các file đính kèm tại báo giá

Last updated