Quản lý đề xuất & phê duyệt

Yêu cầu: Cấu hình quy trình duyệt đề xuất trong dự án

1. Hướng dẫn thao tác trên Web App

Bước 1: Tại giao diện Đề xuất và phê duyệt, chọn + Đề xuất

Bước 2: Điều đầy đủ thông tin, bấm Gửi

Chú thích:

 • Loại đề xuất: Chọn loại đề xuất cần gửi

 • Tên đề xuất: Nhập tiêu đề của đề xuất cần gửi

 • Phòng ban: Chọn phòng ban lien quan đến đề xuất cần gửi

 • Người xét duyệt: Người xét duyệt theo thiết lập của loại đề xuất

 • Người theo dõi: Người được quyền theo dõi đề xuất

 • Người thực hiện: Người có trách nhiệm thực hiện khi đề xuất được phê duyệt

 • Người nhận thông báo: Người nhận thông báo liên quan đề đề xuất

 • Nội dung: Nhập nội dung đề xuất (Hoặc nhập theo các trường nội dung quy định đã thiết kế sẵn)

 • Thời hạn duyệt mong muốn

 • Thời hạn duyệt theo quy định

 • Liên kết với đề xuất: Chọn đề xuất liên kết

2. Hướng dẫn thao tác trên Mobile App

Bước 1: Chọn dự án xây dựng cần khởi tạo đề xuất

Bước 2: Chọn mục Khác

Bước 3: Bấm vào Đề xuất

Bước 4: Bấm vào dấu cộng góc dưới màn hình để thêm mới

Bước 5: Điều đầy đủ thông tin và ấn Gửi

Last updated