Báo cáo tổng quan

Dashboard theo dõi tổng quan các đề xuất và trạng thái thực hiện

Bước 1 : Từ giao diện WORK , chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Bước 2 : Tại giao diện bạn có thể xem được đề xuất của tôi, tôi phê duyệt, tôi theo dõi…..Bạn cũng có thể chọn được những ngày trước, tháng trước để xem lại.

Last updated