Ghi nhật ký khối lượng

Hướng dẫn cách Ghi nhật ký khối lượng trên phần mềm FastCons

Bước 1: Tại giao diện dự án, chọn mục Hợp đồng nhận thầuNhật ký khối lượng

Bước 2: Tại góc phải chọn +Nhật ký khối lượng hoặc bấm vào ngày muốn tạo Nhật ký khối lượng

Sau đó, tại Box Tìm kiếm hạng mục sẽ có các hạng mục đã ký trong Hợp đồng nhận thầu với CĐT tương ứng. Chọn các hạng mục cần nhập Nhật ký hoặc gõ tên để tìm kiếm Hạng mục

Bước 3: Cập nhật các thông tin hạng mục trong nhật ký

Thông tin trong hạng mục

  • Khối lượng hợp đồng: Khối lượng theo hợp đồng nhận thầu

  • Khối lượng thi công: Khối lượng đã thực hiện

  • Tích luỹ: tích luỹ khối lượng hạng mục theo các Nhật ký khối lượng trước

  • Còn lại: Khối lượng còn lại theo Hợp đồng

  • Đơn vị: đơn vị của hạng mục

  • Vật liệu: cập nhật thông tin các vật liệu(Kho xuất, thời gian xuất, số lượng) đã dùng khi thực hiện hạng mục hoặc cập nhật số lượng cho vật liệu có sẵn theo dự trù Hạng mục

  • Nhân công: cập nhật thông tin Nhân công(giờ làm, số lượng) đã sử dụng khi thực hiện hạng mục hoặc cập nhật số lượng cho Nhân công theo dự trù Hạng mục

  • Tương tự như vậy với Máy thi công

Bước 4: Cập nhật phần thông tin nhật ký

  • Có thể đính kèm các hình ảnh hiện trường, chi tiết về Nhật ký như: người theo dõi, tổ đội, điều kiện thời tiết, tình hình thi công

  • Báo cáo sự cố, Đề xuất - kiến nghị, Ghi chú: Với việc cập nhật 3 thông tin này, ngoài lịch biểu, có thể lọc ra các nhật ký có thông tin của mục tương ứng. Ví dụ: Chỉ lọc ra những nhật ký có Báo cáo sự cố...

Bước 5: Sau khi cập nhật thông tin Nhật ký, chọn Lưu để hoàn tất

Last updated