Tài sản

Phần mềm quản lý tài sản có thể hiểu là hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp giám sát và theo dõi hiệu suất hoạt động của tài sản. Từ đó, việc vận hành, nâng cấp, bảo trì hay vứt bỏ được diễn ra hợp lý và hiệu quả. Tài sản ở đây được đề cập tới là tài sản hữu hình như thiết bị, cơ sở vật chất.

Những ứng dụng quản lý tài sản tốt có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nguồn lực. Nhân sự phụ trách, chi phí vận hành, quy trình sử dụng… đều có thể được tối ưu hoá

Last updated