Cấu hình báo giá PDF

Để cấu hình mẫu báo giá phù hợp với mô hình tổ chức của mình, các anh/chị thực hiện thao tác cấu hình trên phần mềm như sau:

Bước 1: Từ tab CRM → Chọn “Quản trị phân hệ CRM+”

Bước 2 : Tại phần Cấu hình → chọn mục Báo giá → chọn Thêm mới

Bước 3: Điền các trường thông tin theo mẫu quy định:

  • Loại báo giá áp dụng: Chọn mẫu báo giá phù hợp theo sản phẩm

  • Header: Đưa những nội dung cần hiển thị ở phần đầu của báo giá. Ví dụ: logo; địa chỉ; số điện thoại; email

  • Body: Nội dung Bảng báo giá

  • Footer: Những nội dung cần hiển thị ở phần cuối của báo giá. Ví dụ: Số trang;..

Những trường dữ liệu muốn đưa vào bảng báo giá để lấy dữ liệu tự động, anh/chị có thể bấm vào Chọn trường dữ liệu ⇒ Tìm trường dữ liệu ⇒ Bấm Đưa vào

Bước 4: Sau khi đã thiết lập xong → bấm Lưu để hoàn tất việc thiết lập Báo giá.

Last updated