Xóa tài sản

Bước 1: Tại giao diện trang chủ -> chọn HRM -> Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn danh mục Tất cả tài sản

Bước 3: Kích vào ô trống phía trước tài sản bạn muốn xóa và chọn Xóa nhiều để xóa tài sản đó trên phần mềm

Last updated