Cách phê duyệt một yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ của nhân viên

Sau khi nhân viên gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin, người được cấu hình nhận thông báo sẽ nhận được thông báo đến tại trung tâm thông báo

Để phê duyệt yêu cầu bạn có 2 cách như sau:

Cách 1: Click vào thông báo đến để tới nội dung yêu cầu

Bạn thực hiện Đồng ý hoặc Từ chối các thông tin thay đổi của nhân viên gửi tới

Nếu bạn Đồng ý → Chọn Duyệt → Chọn Lưu để lưu các thông tin đồng ý thay đổi

Nếu bạn Từ chối các thay đổi chọn Từ chối → Nhập nội dung ghi chú lý do từ chối để nhân viên nắm được → Nhấn nút Đồng ý

Cách 2: Xem các yêu cầu Chỉnh sửa hồ sơ nhân sự ở module Nhân sự

Từ menu HRM → chọn Nhân sự

Chọn mục Yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ

Tại đây bạn sẽ thấy các yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ đang chờ phê duyệt

Chọn yêu cầu chờ duyệt để thực hiện phê duyệt

Sau khi bạn thực hiện phê duyệt Yêu cầu, nhân viên gửi yêu cầu sẽ nhận được thông báo.

Với các yêu cầu được duyệt, thông tin thay đổi sẽ được cập nhật trong hồ sơ nhân sự của nhân viên đó

Lưu ý: Tài khoản nhận được thông báo và có quyền phê duyệt yêu cầu là người được cấu hình trong mục Quản trị phân hệ HRM+Nhân sự → Yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ nhân sự

Last updated