Thêm sản phẩm trong báo giá

Hàng hóa là các loại sản phẩm bán cho các doanh nghiệp.

Để thực hiện thêm mới hàng hóa thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ danh sách Báo giá chọn Báo giá cần thêm mới hàng hóa

Bước 2 : Chọn tab hàng hóa → chọn sản phẩm cần thêm và bấm dấu “+” để thêm sản phẩm vào báo giá

Lưu ý : Điều chỉnh lại VAT(%), chiết khấu nếu có. Sau đó bấm Lưu hàng hóa để thêm mới thành công.

Last updated