Cách trao đổi, tương tác trong dự án

Trên web:

Bước 1: Chọn dự án cần trao đổi

Bước 2: Chọn "Trao đổi" ở thanh menu bên phải màn hình

Bước 3: Nhập nội dung trao đổi, nhấn @tên thành viên để gửi thông báo đến thành viên dự án

Nếu cần đính kèm link hoặc file từ máy tính → Nhấp vào nút Đính kèm

Sau đó bấm nút Gửi

Trên mobile:

Bước 1: Chọn dấu 3 gạch ở góc dưới

Bước 2: Trong mục (Work+) chọn dự án

Bước 3: Chọn dự án cần trao đổi

Bước 4: Nhập nội dung trao đổi

Last updated