Thực hiện điều phối các cơ hội khách hàng cho nhân viên

Sau khi đã có list cơ hội khách hàng tài khoản quản lý có thể thực hiện thao tác điều phối cơ hội cho các nhân viên để xử lý các cơ hội khách hàng.

Bước 1: Để thực hiện điều phối các cơ hội khách hàng, chọn tích vào ô cơ hội cần điều phối sau đó chọn điều phối

Bước 2: Trong mục điều phối sẽ thực hiện thao tác điều phối cho nhân viên theo hai phương pháp

- Chia đều số cơ hội được chọn : Chia đều số cơ hội đã tích chọn ( VD: có 4 cơ hội sẽ chia cho 2 người thì sẽ chia cho mỗi nhân viên 2 cơ hội)

- Chia để cân bằng số cơ hội phải xử lý : Chia số cơ hội để cho số cơ hội của nhân viên bằng nhau ( VD: nhân viên A đang có 2 cơ hội, nhân viên B đang có 1 cơ hội đang xử lý, hiện tại có 3 cơ hội mới sẽ chia cho A 1 cơ hội mới và B 2 cơ hội mới để hai nhân viên sẽ bằng nhau về số cơ hội)

Bước 3: Sau khi chia cơ hội khách hàng sẽ có hiển thị ở kết quả điều phối 🡪 Lưu

Last updated