Tạo phiếu hoàn vật tư trên Web và Mobile app

Hướng dẫn chi tiết cách Tạo phiếu hoàn vật tư trên Web app và Mobile app FastCons

1. Hướng dẫn thao tác trên Web app

Bước 1: Tại giao diện dự án, chọn mục Quản lý vật liệuPhiếu kho

Bước 2: Chuyển sang tab Phiếu hoàn và bấm vào +Phiếu hoàn

Bước 3: Tại Box Tìm kiếm vật liệu, chọn các vật tư có trong danh mục

Hoặc có thể dùng nút Nhập dữ liệu, upload file Excel theo File mẫu của FastCons lên

Bước 4: Nhập thêm các thông tin chi tiết về Số lượng, Đơn giá(nếu có)

Thông tin phiếu hoàn: Hỗ trợ hình ảnh hiện trường, các thông tin khác

Đối với tình huống Hoàn theo phiếu xuất vật liệu, tại giao diện Phiếu xuất, ở cuối phiếu sẽ có dấu + để hỗ trợ tạo phiếu hoàn theo phiếu xuất

Cập nhật số lượng

2. Hướng dẫn thao tác trên Mobile app

Bước 1: Vào dự án hiện thị trên Trang chủ

Bước 2: Vào tab Vật liệu, chọn vào dấu cộng màu xanh

Bước 3: Chọn Lập phiếu hoàn vật liệu

Bước 4: Cập nhật thông tin vật liệu tại phần Vật liệu hoàn, bổ sung các thông tin khác

Hỗ trợ chụp ảnh hiện trường trên điện thoại

Bước 5: Bổ sung thông tin phiếu hoàn để hoàn thiện và bấm Lưu

Hoàn theo phiếu xuất: Tại các phiếu xuất đã tạo trước đó, bấm vào nút Lập phiếu hoàn để hoàn lại theo các phiếu xuất

Last updated