Request

1.1. Đề xuất và phê duyệt điện tử là gì ?

Đề xuất và phê duyệt điện tử là ứng dụng tạo và quản lý các loại đề xuất công việc trong doanh nghiệp như đề xuất duyệt chi, đề xuất tuyển dụng… Người tạo đề xuất sẽ dễ dàng theo dõi tiến độ phê duyệt đề xuất, người xử lý đề xuất thì nắm được mình đã, đang và cần xử lý những đề xuất nào. Toàn bộ quy trình xử lý đề xuất được đơn giản hoá, tăng hiệu suất và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

1.2. Tại sao phải sử dụng đề xuất và phê duyệt điện tử ?

- Đề xuất và phê duyệt điện tử giúp số hóa quy trình xử lý, xây dựng các biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ quy trình xử lý yêu cầu – đề xuất nội bộ.

- Giúp phân luồng đề xuất: Không phải vất vả tìm và xử lý vô số các đề xuất được gửi ngẫu nhiên đến bạn từ SMS, điện thoại, Facebook… giờ đây việc xử lý công việc dễ dàng hơn bao giờ hết.

- Minh bạch thông tin và thẩm quyền ra quyết định: Công việc khó nhất đối với doanh nghiệp là xây dựng nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công việc hàng ngày. Đề xuất và phê duyệt điện tử của FASTCONS sẽ giúp bạn làm việc này thực sự dễ dàng.

Last updated