Xóa khu vực, bộ phận

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2: Tại cây đơn vị bạn bấm phải chuột vào Khu vực, Bộ phận cần xóa chọn Xóa khu vực hoặc bộ phận.

* Lưu ý. Bạn muốn xóa khu vực thì phải xóa hết bộ phận ở khu vực đó.

Bước 3: Bấm Đồng ý để xóa khu vực, bộ phận đó.