Giao diện Web App

1. Tại giao diện chính, chọn HRMBảng chấm công

2. Chọn Xác nhận tương ứng

3. Vào Tiện íchNhập dữ liệu chấm công nhân viên

4. Chọn ngày nhập công

5. Bấm chọn Thêm/sửa nhân viên, sau đó, tick chọn các nhân viên cần nhập công. Bấm Chọn

6. Cập nhật thông tin chấm công của từng người tại bảng, sau đó, bấm Lưu

7. Sau khi nhập công thành công, những người được nhập công sẽ hiển thị số công của ngày tương ứng kèm một dấu tick xanh lá bên cạnh.

8. Khi bấm vào chi tiết ngày của 1 tài khoản, chọn tab Thông tin điều chỉnh sẽ hiên thị thông tin về người nhập và thông tin nhập

Last updated