Tiện ích

Fastcons là phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng mạnh mẽ và tiện ích, giúp người dùng quản lý một cách hiệu quả các khía cạnh quan trọng của dự án. Dưới đây là mô tả chi tiết về các tính năng quan trọng của Fastcons:

  1. Quản lý đề xuất phê duyệt: Người dùng có thể tạo và theo dõi các đề xuất, gửi chúng đến các bộ phận liên quan để được phê duyệt. Việc này giúp tăng tốc độ quy trình phê duyệt và đảm bảo rằng không có yêu cầu nào bị bỏ lỡ.

  2. Quản lý công việc: Người dùng có thể xem trạng thái công việc, định hạn chất lượng và theo dõi tiến độ. Điều này giúp tăng cường sự phối hợp trong nhóm làm việc và đảm bảo rằng mọi công việc được thực hiện đúng hạn.

  3. Quản lý chấm công: Giúp người dùng ghi lại thời gian làm việc của từng nhân viên và theo dõi tổng số giờ làm việc. Công cụ này cũng cho phép tính toán tổng số giờ làm việc để tính lương và quản lý nghỉ phép.

  4. Quản lý tài liệu: Fastcons cung cấp một hệ thống quản lý tài liệu đáng tin cậy, cho phép người dùng lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ tài liệu quan trọng của dự án. Người dùng có thể tạo các thư mục và phân loại tài liệu để duy trì sự trật tự và tiện ích trong quản lý tài liệu.

  5. Quản lý trao đổi: Fastcons hỗ trợ trao đổi thông tin giữa các thành viên trong dự án thông qua tính năng bình luận. Người dùng nhận thông báo, thảo luận với các thành viên khác về dự án, và gắn kết các tài liệu liên quan.

  6. Quản lý các hoạt động: Ghi nhận lại các hoạt động đã thực hiện trong dự án, giúp người dùng theo dõi các hoạt động thêm, sửa, xóa trên hệ thống

Tóm lại, Fastcons là một phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng tất cả trong một, giúp người dùng quản lý đề xuất phê duyệt, công việc, chấm công, tài liệu, trao đổi và các hoạt động dự án một cách hiệu quả.

Last updated