Tiện ích tùy chỉnh danh sách thông tin hiển thị

Những trường thông tin tổng quan của danh sách văn bản có thể điều chỉnh với những thao tác sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Chọn vào Ô Tiện ích --> Chọn vào Tùy chỉnh danh sách

Bước 3 : Tiến hành điều chỉnh danh sách thông tin hiển thị --> Tick Áp dụng để cập nhật.

Last updated