Cách theo dõi, báo cáo thực hiện công việc

Dashboard hỗ trợ nhanh các thông tin có trong dự án. Các dạng view hỗ trợ theo dõi theo nhu cầu sử dụng của quản lý

DASHBOARD:

  • Tiến độ công việc so với kế hoạch đặt ra

  • KPI của dự án

  • Ngân sách và thu chi thực tế của dự án

  • Trạng thái và số lượng công việc thuộc dự án - Burn up cập nhật tiến độ

Dạng view (xem) dự án - Theo dõi tiến độ bao gồm 4 dạng:

  1. Danh sách: Liệt kê thông tin công việc có bên trong dự án - kèm các thông tin công việc

  2. Nguồn lực: hiển thị danh sách công việc được chia theo từng thành viên được giao

  3. Tiến độ: Thể hiện công việc theo thời gian thực hiện

  4. Board: Hiển thị các công việc theo từng giai đoạn/ hạng mục hoặc bạn có thể xem theo từng nhân viên, trạng thái công việc

Theo dõi các công việc theo lịch biểu:

Bước 1: Vào dự án cần xem lịch biểu

Bước 2: Chọn "Lịch biểu" ở thanh menu bên phải màn hình

Hiển thị thông tin các công việc trong dự án, bạn có thể kích chọn vào khoảng thời gian muốn tạo công việc để thêm mới công việc

Theo dõi số lượng công việc theo từng nhân viên trong dự án:

Bước 1: Chọn dự án muốn theo dõi số lượng công việc

Bước 2: Bấm vào Nút Dashboard ở cột bên phải

Ở cột công việc sẽ hiện thị số lượng công việc của từng thành viên theo dạng: Tổng số công việc/Tổng số điểm công việc

Last updated