Thêm mới đơn vị tính

Bước 1: Tại giao diện trang chủ chọn HRM -> Chọn Quản trị phân hệ HRM

Bước 2: Trong giao diện Quản trị phân hệ HRM -> chọn Danh mục -> chọn Quản lý tài sản -> chọn Đơn vị tính

Bước 3: Trong đơn vị tính ấn thêm mới sau đó nhập thông tin đơn vị theo từng loại tài sản sau đó ấn Lưu

Last updated