Bảng phân ca

Tại đây ta có thể xem danh sách nhân viên được phân ca và nhập dữ liệu phân ca bằng file excel

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Chọn Bảng phân ca sau đó chọn Tiện ích và chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Tải file mẫu về để điền thông tin phân ca sau đó bấm chọn file, nhập tháng/Năm phân ca và bấm nhập dữ liệu

Last updated