Cách đính kèm tài liệu lên văn bản

Khi cần đính kèm tài liệu lên văn bản, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện Văn bản đi- đến --> Tick chọn mã văn bản cần đính kèm tài liệu

Bước 2: Đính kèm tài liệu ở mục Tập tin đính kèm .

Last updated