Lập phiếu thu "Tạm ứng từ CĐT"

Hướng dẫn chi tiết cách Lập phiếu thu "Tạm ứng từ Chủ đầu tư" trên phần mềm FastCons

Lưu ý:

Để thực hiện Lập phiếu thu Tạm ứng từ CĐT, tài khoản phải có quyền Giám đốc dự án hoặc Kế toán của dự án, người tạo phiếu phải là Thành viên trong Quỹ của dự án

Bước 1: Tại giao diện quản lý Hợp đồng nhận thầu, lựa chọn Hợp đồng với CĐT tạm ứng

Bước 2: Chuyển qua tab Thu chi → sau đó, chọn Lập phiếu thu

Bước 3: Cập nhật các thông tin có trong phiếu. Tại trường Loại thu, chọn Tạm ứng từ khách hàng

Bước 4: Nhập các thông tin còn lại, ghi chú, diễn giảisố tiền. Sau đó, tuỳ chọn loại Lưu

Last updated