Theo dõi tiến độ thi công trên Mobile App

Hướng dẫn chi tiết cách xem tiến độ thi công trên mobile app FastCons

1. Theo dõi công việc đã hoàn thành hay chưa và tiến độ bao nhiêu phần trăm

Ở giao diện chính → vào dự án cần theo dõi tiến độ

Trong mỗi dự án sẽ theo dõi được tổng quan tiến độ công việc dự án

Với những công việc đang thực hiện muốn theo dõi tiến độ → chọn vào công việc cần theo dõi

Trong chi tiết công việc chọn vào chữ ℹ️để theo dõi công việc đã hoàn thành được bao nhiều phần trăm

2. Theo Dõi Nhật Ký Thi Công Hằng Ngày

Trong dự một dự án → chọn Nhật ký

Trong giao diện Nhật ký thi công cho phép người dùng theo dõi được theo dạng Tháng/Lịch biểu tháng

Dạng lịch biểu cho phép xem được những ngày nào có tạo Nhật ký thi công

Để xem chi tiết 1 nhật ký thi công → chọn vào 1 nhật ký → chọn xem chi tiết

Xem báo cáo chi tiết Nhật ký thi công

Last updated