Cách tạo mẫu đề xuất

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2 : Chọn Danh mục, chọn Đề xuất

Bước 3 : Chọn Loại đề xuất, chọn Thêm mới

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đề xuất và bấm Tạo mới

* Lưu ý :

+Thông tin chung:

[ Người nhận thông báo ] Là người nhận thông báo khi loại đề xuất này được sử dụng để làm đề xuất.

[ Người thực hiện ] Là người thực hiện khi loại đề xuất này được sử dụng để làm đề xuất.

[ Nội dung ] Người tạo loại đề xuất có thêm nội dung, bảng chi tiết vào đề xuất.

[ Trường mở rộng ] Dùng đế thêm các trường vào loại đề xuất. VD thêm trường: Số tiền tạm ứng, ngày đi công tác, số tiền được duyệt…

+Quy trình xét duyệt:

[ Chỉ cần một người xét ] chỉ người được chọn duyệt đề xuất mới nhìn thấy phần duyệt đề xuất và duyệt được đề xuất đó .

[ Cần duyệt đồng thời ] chỉ những người được chọn duyệt đề xuất mới nhìn thấy phần duyệt đề xuất và duyệt đề xuất đó .Không cần theo thứ tự duyệt sắp đặt có nghĩa là ai duyệt trước cũng được .

[ Duyệt theo trình tự ] chỉ những người được chọn duyệt đề xuất mới nhìn thấy phần duyệt đề xuất và duyệt đề xuất đó. Mặc định người hiển thị trên đầu là người được duyệt trước .

+Phân quyền áp dụng:

[ Phòng ban ] Là phòng ban sử dụng loại đề xuất này ( không chọn phòng ban thì mặc định tất cả các phòng ban đều sử dụng được loại đề xuất này ).

[ Người dùng ] Là người được sử dụng loại đề xuất này ( không chọn người dùng thì mặc định tất cả mọi người đều sử dụng được loại đề xuất này ).

[ Thiết lập quyền cập nhật đề xuất ] Là phân quyền cho những người liên quan đến loại đề xuất này được làm những gì . Bạn chọn những quyền cần phân cho những người liên quan và ấn Lưu phân quyền.

*Tạo trường tiền tệ liên kết với phiếu thu - chi:

Liên kết phiếu: Phiếu thu hoặc Phiếu chi tuỳ loại đề xuất

Cho phép tạo phiếu thu chi khi đề xuất ở trạng thái: Có thể thiết lập để tạo phiếu ngày khi ở trạng thái Đã phê duyệt hoặc Hoàn thành

  • Nếu để trống như hình, sau khi Hoàn thành đề xuất, phần mềm tự nhảy lên màn hình tạo phiếu

Last updated