Cách xem tổng quan dự án trên mobile

Bước 1: Chọn dấu 3 gạch ở góc dưới

Bước 2: Trong mục (Work+) chọn dự án

Bước 3: Chọn dự án cần xem tổng quan

Bước 4: Tại đây có thể xem được trạng thái công việc, khối lượng công việc của dự án

Last updated