Quản lý khách hàng (Customer)

Module Khách hàng trên PM Fastcons quản lý thông tin của : CĐT, NTP hoặc đội khoán và NCC.

Khi sử dụng phần mềm CRM FastCons sẽ hỗ trợ quản lý những trường thông tin liên quan đến một CĐT, NTP hoặc Đội khoán và NCC

  • Quản lý thông tin

  • Quản lý phân nhóm, loại khách hàng

  • Quản lý hồ sơ khách hàng

  • Quản lý lịch sử báo giá, hợp đồng

Các tiện ích hỗ trợ người dùng :

  • Nhập/xuất danh sách khách hàng bằng file excel

  • Sửa nhanh thông tin khách hàng: Người phụ trách, khu vực, lĩnh vực hoạt động…

Last updated