Thêm mới phiếu xuất kho

Để thêm mới phiếu xuất vật tư vào kho hàng ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Từ menu FINANCE chọn “Kho hàng”

Bước 2: Chọn tên kho cần nhập

Bước 3: Chọn Phiếu xuất, chọn Lập phiếu

Bước 4: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu

*Lưu ý: Bạn có thể nhập nhiều vật tư 1 lúc bằng 2 tính năng hỗ trợ :

  • Chọn nhiều: dùng để chọn 1 lúc nhiều vật tư thay vì chọn từng vật tư như mặc định

  • Nhập file excel theo file mẫu của phần mềm cung cấp

  • Với file excel hàng hóa nhập kho bạn cần chuyển định dạng cột mã hàng hóa sang định dạng Text và nhập đúng mã hàng hóa ở danh sách hàng hóa đã khởi tạo trước đó.

Last updated