Lập phiếu mua vật tư NCC trên Web và Mobile app

Hướng dẫn chi tiết cách Lập phiếu mua vật tư Nhà cung cấp trên Web app và Mobile app FastCons

Yêu cầu:

Tài khoản phải có quyền Giám đốc dự án hoặc Kế toán của dự án

Hướng dẫn thao tác trên Web app

Bước 1: Tại giao diện dự án, chọn mục Quản lý vật liệuPhiếu kho

Bước 2: Tại đây, bấm vào nút +Phiếu mua để tạo phiếu mua mới

Bước 3: Tại Box Tìm kiếm vật liệu, chọn các vật tư có sẵn theo danh mục hoặc bấm vào dấu cộng bên cạnh để thêm mới

Hoặc có thể dùng nút Nhập dữ liệu, upload file Excel theo File mẫu của FastCons lên

Bước 4: Nhập thêm các thông tin chi tiết về Số lượng, Đơn giá, VAT, Chiết khấu

Thông tin phiếu mua: Chọn Hợp đồng tại phần Số hợp đồng để áp dụng Đơn giá đối với các Vật liệu đã ký trước đó

*Tự động tạo đơn mua: Theo thông tin của Phiếu mua, tự động tạo đơn mua để ghi nhận công nợ với NCC

Hướng dẫn thao tác trên Mobile app

Bước 1: Vào dự án hiện thị trên Trang chủ

Bước 2: Vào tab Vật liệu, chọn vào dấu cộng màu xanh

Chọn Lập phiếu mua vật liệu

Bước 3: Cập nhật thông tin vật liệu tại phần Vật liệu đặt mua, bổ sung các thông tin vật liệu

Bước 4: Bổ sung thông tin phiếu mua để hoàn thiện và bấm Lưu

Last updated