Tìm kiếm tài sản theo bộ lọc

Bước 1: Tại giao diện trang chủ chọn HRM -> Quản lý tài sản

Bước 2: Tại Dashboard có thể xem được những tài sản đang quản lý đang sử dụng hoặc nhận bàn giao

Bước 3: Tại Loại tài sản bạn có thể lọc và xem thông tin tài sản theo từng loại

Bước 4: Tại hiện trạng sử dụng bạn có thể lọc và xem thông tin của những tài sản đang sử dụng hoặc không sử dụng

Bước 5: Tại tình trạng tài sản bạn có thể lọc và xem thông tin của tài sản theo tình trạng: bình thường , hỏng . vvv

Bước 6: Tại đối tượng sử dụng bạn có thể lọc và xem thông tin tài sản theo từng nhân viên , phòng ban cụ thể.

Bước 7: Kiểm tra hạn bảo hành của tài sản theo tháng này, tháng sau hoặc đã hết hạn bảo hành

Last updated