Cách thêm mới thông báo

Bước 1 : Từ giao diện HRM → chọn Thông báo

Bước 2 : Từ giao diện thông báo chọn mục Biên tập → sau đó chọn Thêm mới

Bước 3 : Tại giao diện thông báo mới điền đầy đủ thông tin, sau đó bấm Ban hành, Trình duyệt hoặc Lưu

Ở mục nội dung có thể thực hiện copy và dán một nội dung trực tiếp nếu đã biên soạn nội dung ở trên file word.

- Ban hành : Dùng cho những thông báo không cần người duyệt

- Trình duyệt : Dùng cho những thông báo cần duyệt trước khi ban hành .

- Lưu : Là lưu thông báo ở dạng bản nháp để có thể sửa lại và gửi đi sau đó.

* Lưu ý

[ Gửi đến ] Là những người nhận thông báo đó. Bạn có thể chọn tất cả hoặc từng phòng ban/người nhận.

[ Tiêu đề ] Là tên của thông báo đó

[ Loại thông báo ] Đối với những thông báo cần duyệt, bạn phải chọn loại thông báo đã được cấu hình sẵn. Loại thông báo có bắt buộc phải chọn hay không sẽ phụ thuộc vào cấu hình trên hệ thống của khách hàng

[ Mức độ ] Bạn có thể chọn quan trọng hoặc bình thường cho thông báo.

[ Nội dung ] Nội dung chi tiết của thông báo hoặc là nội dung vắn tắt và đính kèm file tài liệu

[ Đính kèm ] Giúp bạn đính kèm file, hình ảnh hoặc file vào thông báo

[ Thăm dò ý kiến ] Bạn có thể thêm ý kiến cần thăm dò vào thông báo.

Last updated