Làm đề xuất vật tư không chọn được vật tư để đề xuất

Nguyên nhân: Chưa có trong danh sách vật tư để chọn

1. Thêm mới vật liệu

Để khởi tạo Vật liệu sử dụng cho dự án xây dựng, thực hiện theo hướng dẫn sau

  • Bước 1: Truy cập vào web, tại trang Home -> Vật liệu

  • Bước 2: Tick +Thêm mới.

  • Bước 3: Nhập thông tin vật liệu : Mã vật liệu, Tên hàng hóa, Đơn vị,...Lưu ý: những trường thông tin có dấu sao đỏ là trường thông tin bắt buộc.

Cách 2: Thêm vật liệu bằng excel, thực hiện thao tác như sau:

Bước 1:Tại giao diện home -> Vật liệu

Bước 2: Chọn Tiện ích -> Nhập Vật liệu

Bước 3 : Tiến hành tải file mẫu, nhập thông tin theo form mẫu

Bước 4: Chọn File mẫu vật liệu đã điền thông tin -> Bắt đầu tải file -> Nhập dữ liệu để hoàn thành

Last updated